Highetts Florist | 0395535489 | 533 Highett Road | Highett | VIC | 3190